1
Implant1

Primer gotovog kombinovanog toronto mosta u gornjoj vilici (mateijali: titan baze, tehnomed mineral i individualne Prettau cirkon krune)

Implant1b

Izgled u ustima pacijenta pri maksimalnom osmehu

Implant1c

Izgled u ustima pacijenta prirodan osmeh