Maksilofacijalna
hirurgija

Usluge iz domena
maksilofacijalne hirurgije:

 • dijagnostika i lečenje tumora na licu, u usnoj duplji i na vratu
 • dijagnoza i lečenje povreda kostiju lica i vilica
 • dijagnoza i lečenje preloma vilica i zuba
 • povrede mekih tkiva lica i vrata
 • infekcije i komplikacije infekcija mekih i koštanih tkiva vilica
 • hirurške korekcije deformiteta vilica, skeletnih urođenih anomalija vilica
 • estetske i funkcionalne korekcije asimetrija lica i vilica
 • hirurška priprema za izradu proteza (preprotetska hirurgija):
 • korekcije pripoja frenuluma i plika, kao i drugih mekotkivnih anomalija
 • korekcija koštanih anomalija koje ometaju izradu proteze
 • oboljenja pljuvačnih žlezda:
 • upala pljuvačnih žlezda
 • sijalolitijaza (prisustvo kamenčića u izvodnim kanalima i u samom tkivu, parenhimu žlezde)
 • upala maksilarnog sinusa 
 • oboljenja kranijalnih nerava (esencijalne i simptomatske neuralgije):
 • n.facialis
 • n. hypoglossusn
 • n.trigeminus
 • operacija velikih koštanih i mekotkivnih cista
 • fistule na sluzokoži i gingivi usne duplje
 • fistule na koži lica i vrata
 • kongenitalne ciste i fistule na vratu
 • uklanjanje mladeža i drugih promena na koži lica i vrata
 • operacije ateroma na poglavini, na licu i vratu
 • biopsija i histopatološka verifikacija odstranjenih promena

Sve hirurške intervencije se izvode u lokalnoj ili opštoj anesteziji. Odstranjene promene tkiva.

Maksilofacijalni hirurg

Maksilofacijalni hirurg
prof. dr sci Asen Džolev,
redovan profesor

BIOGRAFIJA

Prof. dr Asen Džolev

Šef Katedre za maksilofacijalnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, Pančevo Privatna ordinacija "Džolev NS centar", Novi Sad

  

 • Rođen 1948. godine u Strumici, Republika Makedonija. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1972. godine.
 • 1972 – 1980 radi u Domu Zdravlja Novi Sad
 • 1980. Počinje da radi na na Institutu za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 • 1980. Postaje magistar I započinje specijalizaciju iz Maksilofacijalne hirurgije.
 • 1984. polaže specijalistički ispit i izabran je za asistenta na katedri za hirurgiju sa ratnom hirurgijom, oblast Maksilofacijana hirurgija. Odlazi na stručno usavršavanje na Institut za Onkologiju, Klinika za Cervikofacijalnu hirurgiju u Parizu u trajanju od tri meseca.
 • Stručno usavršavanje u inostranstvu nastavlja 1988. 1989. i 1990. godine na Klinici za Stomatologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju u Lionu u trajanju od po tri meseca.

 

 • Doktorirao je 1989. godine sa temom komparativne vrednosti pectoralis major i latissimus dorsi režnja za rekonstrukciju defekata M.F. regije, a 1990. godine je izabran za docenta na predmetu Maksilofacijalna hirurgija. Izabran je za pomoćnika direktora Instituta za hirurgiju i predsednika saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 • 1995. izabran je za vanrednog profesora Maksilofacijalne hirurgije i postavljen na mesto zamenika direktora Kliničkog centra Novi Sad.
 • Od 2000. je redovni profesor i šef katedre za Maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskog fakulteta.
 • 2007. zasniva radni odnos na Stomatološkom fakultetu u Pančevu gde je šef katedre za Maksilofacijalnu hirurgiju.
 • Član je Asocijacije maksilofacijalnih hirurga Srbije čiji je predsednik bio u dva mandata. Član je implantološke sekcije Srbije, Evropske asocijacije za Kranio-maksilofacijalnu hirurgiju, Svetske asocijacije maksilofacijalnih hirurga, Francuskog udruženja za stomatologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju, Kraljevskog udruženja hirurga Engleske, Međunarodne akademije za humanitarne i estetske nauke.
 • Kao autor i koautor, u stranim i domaćim časopisima i na kongresima objavio je i prezentovao 170 radova. Napisao je poglavlja u tri udžbenika za studente medicine i stomatologije i specijalizante, kao i četiri monografije.
 • Član je evropskog implantološkog udruženja.
Primeri
1
Hirurgija1-a

Skeletni deformitet — međuvilični odnosi

Hirurgija1-b

Stanje nakon kombinovanog hirurško ortodontskog tretmana

2
Hirurgija2-a

Skeletni deformitet — međuvilični odnosi

Hirurgija2-b

Stanje nakon kombinovanog hirurško ortodontskog tretmana

3
Hirurgija3-a

Skeletni deformitet — međuvilični odnosi

Hirurgija3-b

Stanje nakon kombinovanog hirurško ortodontskog tretmana