3
Primer3-a

Stara gornja totalna proteza (privremen rad za vreme oseointegracije implantata)
Stare metalokeramičke krune u donjoj vilici

Primer3-b

Isti pacijent- nepovoljni odnos između gornje i donje vilice

Primer3-c

Gotov metalokeramički cirkularni most u gornjoj vilici

Primer3-d

Postavljene suprastrukture Štrauman implantni sistem