4
Primer4-a

Pre izrade protetskog rada stari metalokeramicki mostovi u gornjoj vilici

Primer4-b

Izrada bezmetalnih krunica u celoj gornjoj vilici, neposredno nakon cementiranja

5
Primer5-a

Pre izrade bezmetalnih krunica

Primer5-b

Posle izrade bezmetalnih krunica