Dentalni-Turizam

U objektu naše poliklinike nalaze se i 2 apartmana koja nude smeštaj našim pacijentima iz inostranstva. Time, pacijentima omogućujemo svakodnevne kontorle i konsultacije sa lekarima, kao i prijatan boravak u samom centru Novog Sada.