Implantologija

Iskustvo u dentalnoj implantologiji od 1988. godine.

Tokom vremena stekli smo važna sopstvena iskustva o prednostima i manama pojedinih implantnih sistema. Možda bi bilo ispravnije reći da smo se upoznali sa sopstvenim ograničenjima prilikom lečenja parcijalno i totalno bezubih pacijenata. Naš recept za uspešnu implantološku terapiju je pravilna indikacija, minimalno invazivna i blaga hirurška procedura i precizna protetička izrada na implantatima. Napominjemo i važnost uloge samog pacijenta u konačnom uspehu implantološke terapije. Dobra oralna higijena i redovne kontrole su obavezne. Prošlo je više od 30 godina od kad je Prof. dr Asen Džolev postavio prvi implantat u privatnoj praksi, zbog poštovanja svih gore navedenih principa kao i disciplinovanosti samog pacijenta taj implantat je i danas funkcionalno i estetski adekvatan.

Usluge iz domena implantologije
Nadoknada delimične ili totalne bezubosti pacijenata ugradnjom endoosealnih implantata
primena različitih najsavremenijih sistema (Nobel-Biocare, MIS, B&B, Bicon) i dokumentovano kliničko iskustvo u oblasti njihove primene
imedijatna implantacija nakon vađenja zuba ukoliko postoji indikacija
opterećenje implantata (izrada protetskog rada na implantu) najčešće posle tri meseca u donjoj vilici, i četiri meseca u gornjoj vilici
imedijatno opterećenje implantata (odmah nakon ugradnje) kod totalno bezubih pacijenata ALL ON 4
Asen_Dzolev
prof. dr sci Asen Džolev
Ratko_Dzolev
dr Ratko Džolev